• Thép VINAKYOEI

  • Đăng ngày 08-04-2015 04:04:30 AM - 4023 Lượt xem
  • Dùng cho gia công: Mác thép SWRM10/SWRY11 Dùng cho xây dựng: Mác thép SWRM12

  • Chiều dài phổ biến: N/A

Dùng cho gia công: Mác thép SWRM10/SWRY11 Dùng cho xây dựng: Mác thép SWRM12

 
Sản phẩm này không có hình ảnh khác