• Thép cuộn chống trượt (cuộn gân)

  • Đăng ngày 08-04-2015 01:18:03 PM - 4574 Lượt xem
  • Ứng dụng nhiều trong các công trình nhà xưởng, lót nền, làm sàn xe tải, cầu thang và nhiều những công dụng

  • Chiều dài phổ biến: N/A

Ứng dụng nhiều trong các công trình nhà xưởng, lót nền, làm sàn xe tải, cầu thang và nhiều những công dụng

 
Sản phẩm này không có hình ảnh khác