• Thép láp (thép tròn đơn đặc)

  • Đăng ngày 08-04-2015 02:56:17 PM - 4717 Lượt xem
  • Dùng trong chế tạo các loại công cụ, phụ tùng trục cán, chi tiết máy, ...

  • Chiều dài phổ biến: N/A

Dùng trong chế tạo các loại công cụ, phụ tùng trục cán, chi tiết máy, ...

 
Sản phẩm này không có hình ảnh khác